Reglament

Informació detallada sobre l'esdeveniment

REGLAMENT

Cada participant en la travessa de SKIMO2 està obligat a disposar de la targeta federativa de competició o una assegurança de dia que cobreixi la practica d’aquesta activitat.

LLICÈNCIA DE DIA

En categoria Cadet i Juvenil , obligació de presentar una autorització signada per als pares o tutors de cada participant. Us será enviada després de la inscripció a info@skimo6.com

Els equips han d’estar formats per 2 o 3 persones. En tot el recorregut de la cursa els membres de l’equip han d’anar junts i no es podran separar.

En el cas que la previsió meteorològica sigui molt adversa i l'helicòpter no pugues volar, la organització es veuria en l'obligació d'anular la prova per motius de seguretat.

Cada corredor haurà de signar el reglament AL FER INSCRIPCIÓ i d’aquesta manera accepta la seva participació sota la seva responsabilitat. L’organització declina tota la responsabilitat en cas de danys personals o materials sofert per propis o tercers derivats de la celebració la SKIMO2.

En el cas que un equip abandoni la cursa, ho ha de comunicar a l’organització.
En cas d’abandó d'un component en un equip de 2, l'altre ha d'abandonar, ja que com a mínim han d'arribar 2 a l'arribada perquè l'equip sigui comptabilitzat.
En cas d’abandó d'un component en un equip de 3, aquest ha d'abandonar OBLIGATÒRIAMENT en un punt de control de l’organització d'aquesta manera l'equip podrà continuar i serà comptabilitzat a l'arribada.

L'organització farà uns punts d'assistència /abandó durant els recorreguts per als participants que no es vegin capaç de continuar, quan l'organització ho cregui convenient, acompanyaran a tots els participants que hagin abandonat fent un comboi via terrestre fins a un punt de recollida on disposaran d'un vehicle de l'organització que els traslladarà fins a l'arribada.
Fora d'aquests punts llevat de lesió o problemes de salut importants tota evacuació anirà a càrrec del mateix corredor.

L’Organització es reserva el dret de modificació i ampliació de les cobertures d’assegurances sol·licitades als participants, segons allò que disposa la llei vigent en cada moment.

Per tot el que no estigui previst en aquest reglament l’organització pot fer valer el reglament de la FAM.

Per Puntuar a la Copa Andorra d’esquí de muntanya , els equips poden ser de 2 o 3 persones. La Copa Andorra , es gestionada directament per la F.A.M, la qual posarà a disposició de l’Organització els seus arbits i s’aplicarà el seu reglament.

https://www.fam.ad/index.php/documents_oficials/

Per puntuar a la Copa Catalana , els equips han de ser de només 2 persones. La Copa Catalana, es gestionada directament per la FEEC, la qual posarà a disposició de l’Organització els seus arbits i s’aplicarà el seu reglament.

REGLAMENT DE LES COMPETICIONS D’ESQUÍ DE MUNTANYA