Breifing i recollida de dorsal

Informació detallada sobre l'esdeveniment

RECOLLIDA DE DORSAL