Reglament

Informació detallada sobre l'esdeveniment

Reglament

Cada participant en la travessa de SKIMO6 està obligat a disposar de la targeta federativa de competició o una assegurança de dia que cobreixi la practica d’aquesta activitat.

Els equips han d’estar formats per 2 o 3 persones majors d’edat.  En tot el recorregut de la cursa els membres de l’equip han d’anar junts i no es podran separar.

En el cas que la previsió meteorològica sigui molt adversa i l'helicòpter no pogués volar, la organització es veuria en l'obligació d'anular la prova per motius de seguretat.

En el cas que el dissabte 24 de febrer, les condicions meteorològiques siguin molt adverses , l’organització podrà valorar l’opció d’organitzar la skimo6 el diumenge 25 de febrer .

Cada corredor haurà de signar el reglament AL FER INSCRIPCIÓ i d’aquesta manera accepta la seva participació sota la seva responsabilitat.  L’organització declina tota la responsabilitat en cas de danys personals o materials sofert per propis o tercers derivats de la celebració la SKIMO6.

En el cas que un equip abandoni la cursa, ho ha de comunicar a l’organització.
En cas d’abandó d'un component en un equip de 2, l'altre ha d'abandonar, ja que com a mínim han d'arribar 2 a l'arribada perquè l'equip sigui comptabilitzat.
En cas d’abandó d'un component en un equip de 3, aquest ha d'abandonar OBLIGATÒRIAMENT en un punt de control de l’organització d'aquesta manera l'equip podrà continuar i serà comptabilitzat a l'arribada.

Per tot el que no estigui previst en aquest reglament l’organització pot fer valer el reglament de la FAM.

http://www.fam.ad/index.php/documents_oficials/

Organitza

Patrocina